NOS Nieuws Economie Aangepast

KPMG erkent fout bij Vestia

De accountant van Vestia, KPMG, erkent fouten te hebben gemaakt bij de controle van de jaarrekening van Vestia. Het kantoor heeft de handtekening die onder de jaarrekening over 2010 stond, ingetrokken.

Daarnaast heeft KPMG naar aanleiding van de affaire bij Vestia onderzoek gedaan naar de controle bij andere corporaties.

KPMG trekt het boetekleed aan. De accountant constateert dat corporaties groter en risicovoller zijn geworden en dat KPMG daarom de eigen controle en deskundigheid moet verbeteren. Daarom wordt het KPMG-personeel extra getraind en zullen de teams die zich bezighouden met corporaties worden versterkt. In de verklaring staat dat de procedures voor opdrachten met een hoger risicoprofiel zijn aangepast.

Problemen

Enkele betrokkenen en deskundigen verklaren tegenover de NOS dat de manier waarop de derivaten in het jaarverslag verwerkt waren niet juist is.

Vestia kwam midden vorig jaar in de problemen door speculatie met derivaten. De corporatie dreigde failliet te gaan en had ineens meer dan 1,5 miljard nodig om overeind te blijven.

De risico's van de derivaten bleken ook niet uit de jaarrekening. Als wel het geval was geweest, zou er sprake zijn geweest van een fors verlies in 2010. In plaats van een winst van 55 miljoen zou er dan sprake zijn geweest van een verlies van bijna 600 miljoen.

Fouten

De toezichthouder voor de accountants, de Autoriteit Financiële Markten, heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de jaarrekening door KPMG is gecontroleerd.

In februari ontkende KPMG-bestuurder Jan Gijsbert Bakker nog dat de organisatie fouten had gemaakt. In het Financieele Dagblad zei hij toen dat de jaarrekening aan de normen voldoet.

Tekort

De toezichthouder voor de corporaties, Het Centraal Fonds Volkshuisvesting, die nog onderzoek doet naar Vestia, heeft de AFM gewezen op de problemen. Volgens de toezichthouder schoot het jaarverslag tekort en had de accountant daarvoor moeten waarschuwen.

STER reclame