Leers laat eisen migratie vallen

Aangepast op

Demissionair minister Leers van Immigratie en Asiel zet zich in Europa niet meer in voor hardere eisen rond gezinsmigratie. Dat heeft hij gezegd in de Tweede Kamer.

In het gedoogakkoord stond dat het kabinet zich in Europa hard zou maken voor inkomens- en leeftijdsgrenzen voor migranten. Nu het kabinet is gevallen zal Leers daar geen prioriteit meer aan geven. Het was vooral de PVV die aandrong op de hardere eisen.

Leeftijdsgrens

Volgens het kabinet zouden migranten die familie naar Europa willen halen minimaal 120 procent van het minimumloon moeten verdienen. Ook zou een leeftijdsgrens van 24 jaar moeten gelden en alleen getrouwde partners zouden in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

Leers laat deze onderwerpen voorlopig rusten. Hij zal alleen nog aandringen op het tegengaan van mensenhandel en het stimuleren van integratie.