Vergunning ring Parkstad vernietigd

Aangepast op

De Raad van State heeft de natuurvergunning voor de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg vernietigd. De Raad vindt dat het onderzoek naar de uitstoot van stikstof niet goed is uitgevoerd.

Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Milieufederatie en IVN hadden bezwaar gemaakt tegen de vergunning.

Natuurgebieden

De 26 kilometer lange weg zal door de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal gaan lopen. Dat zijn twee door Europa beschermde natuurgebieden. De provincie Limburg moet haar huiswerk nu opnieuw doen en een nieuw onderzoek starten, aldus de rechter.

In december vernietigde de Raad van State om dezelfde reden al het provinciale inpassingsplan voor de aanleg van de weg. Ook toen wees de bestuursrechter erop dat de uitstoot van stikstof niet goed was bekeken.

Geen vertraging

De provincie Limburg stelt in een reactie dat de aanleg van de Buitenring door de uitspraak van de Raad van State geen vertraging oploopt en volgens planning op 1 januari 2015 klaar zal zijn.