Wereldwijd is het aantal doden door de mazelen de afgelopen jaren fors afgenomen. In 2010 waren er 139.300 mazelendoden. Vergeleken met de 525.300 in het jaar 2000 is dat een daling van 74 procent.

Toch is de daling niet groot genoeg om het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te halen. De WHO wilde in 2010 90 procent minder doden dan in 2000. Volgens het medisch tijdschrift The Lancet is dat doel niet gehaald omdat er in India en Afrika niet goed wordt gevaccineerd.

Zeer besmettelijk

Van alle mazelendoden wereldwijd viel 47 procent in India en 36 procent in Afrika. Minder dan 1 procent kwam voor rekening van Noord-Amerika en Europa.

Het mazelenvirus is zeer besmettelijk en begint met koorts, verkoudheid en hoesten. Na drie tot zeven dagen ontstaat huiduitslag. Mazelen gaan meestal vanzelf over, maar in sommige gevallen leiden ze tot blijvende doofheid of de dood.

STER reclame