Algemeen-directeur Albayrak van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), die gisteren werd ontslagen, heeft in scherpe bewoordingen gereageerd op het rapport over haar functioneren. De commissie-Scheltema was volgens haar niet uit op de feiten, maar op het aanwijzen van een hoofdschuldige.

Albayrak noemt het rapport "tendentieus, tegenstrijdig en op veel punten feitelijk onjuist en vooral incompleet".

Vanmiddag heeft ze een gesprek gehad met het COA. Over de uitkomst van dat overleg is niets bekend. Albayrak zei eerder vandaag dat ze benieuwd was wat het COA gaat doen om de geleden schade te herstellen.

'Feiten verdraaid'

Het onderzoek van de commissie-Scheltema richtte zich op de bestuurscultuur en de werksfeer bij het COA. Volgens de commissie heeft de bestuurswijze van Albayrak geleid tot sociale onveiligheid bij het COA. De commissie heeft verder onder meer vastgesteld dat Albayrak onjuiste informatie heeft verstrekt over haar salaris en de dienstauto.

Zo is gebleken dat zij haar secretaresse opdracht gaf om achteraf dienstreizen in het weekend in de agenda te zetten, zodat het privégebruik van de auto werd gemaskeerd.

Albayrak zei dat in het rapport feiten staan die ze niet kent en dat andere feiten zijn verdraaid. "Er staan feitelijke onjuistheden, insinuaties en verdachtmakingen in, te veel om op te noemen." Ook zouden opmerkingen die ten gunste van haar zijn gemaakt niet in het rapport zijn opgenomen.

'Overvallen'

"Er moest blijkbaar koste wat kost iets gevonden worden om mij definitief ongeschikt te maken voor de publieke dienst, terwijl ik in februari nog langs mocht komen om te praten over een eventuele andere topfunctie", zei Albayrak. "Ik moest blijkbaar worden kapotgemaakt."

Ze voelde zich overvallen door het moment van publicatie, omdat haar beloofd was dat ze het rapport van tevoren zou mogen inzien. Dat is niet gebeurd. "Ik werd voor het voldongen feit gesteld dat het rapport zou worden gepubliceerd en dat er een persconferentie zou worden gehouden."

Albayrak ging kort in op de commotie rond haar salaris, het privégebruik van de dienstauto en de angstcultuur die ze gecreëerd zou hebben. Verder verwijst ze naar de 50 pagina's die als bijlage bij het rapport van de commissie-Scheltema zijn gevoegd.

Scheltema kwam gisteren met z'n bevindingen. Het COA besloot daarop om Albayrak te ontslaan.

STER reclame