Directeuren van middelbare scholen en managers van mbo-opleidingen zijn tegen de financiële steun van hun koepelorganisaties voor scholengroep Amarantis. Uit een enquête van onderzoeksbureau DUO Onderwijsgroep blijkt dat van de mbo-scholen 62 procent van de leidinggevenden tegen de steun is, van het voortgezet onderwijs is 82 procent tegen.

Onderwijsreus Amarantis, met 55 scholen in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, wordt opgesplitst, waarbij 250 banen komen te vervallen. Amarantis heeft een schuld van 92 miljoen euro en denkt met de opsplitsing de financiële problemen op te kunnen lossen. Daarnaast betaalt het ministerie van Onderwijs tien miljoen euro. De brancheorganisaties MBO Raad en de VO-raad dragen samen 6 miljoen bij.

Beloning

De managers en directeuren staan niet achter deze steun. Volgens hen is hun brancheorganisatie daar niet voor bedoeld. Ook zijn ze bang dat met de steun een precedent wordt geschapen: slecht presterende scholen worden beloond, en goed presterende scholen draaien op voor de slechte scholen.

In de enquête zeggen de leidinggevenden dat de MBO Raad en de VO-raad eerst hun achterban hadden moeten raadplegen, voordat ze akkoord gingen met de steun. De MBO Raad laat weten dat op een algemene ledenvergadering afgelopen dinsdag de bestuurders van MBO instellingen unaniem hebben besloten steun te verlenen aan Amarantis.

Eerder deze week stuurden tien directeuren van middelbare scholen in de regio Den Haag al een brief aan de VO-Raad waarin ze de toezegging onaanvaardbaar noemen.

STER reclame