Enquête naar welzijn huisdieren

Aangepast op

Staatssecretaris Bleker start een online enquête om te achterhalen welke zoogdieren wel en welke niet als huisdier gehouden kunnen worden. De Wageningen Universiteit zal het onderzoek uitvoeren.

Mensen met een bijzonder zoogdier als huisdier kunnen via de enquête aangeven wat hun ervaringen zijn met een bepaalde diersoort. Op de keuzelijst komen exotische dieren voor als chimpansees, stekelvarkens en wasberen.

Geen paarden of koeien

Het onderzoek is niet gericht op de bekende boerderijdieren als paarden en koeien en ook niet op honden en katten. Over die dieren is al voldoende kennis.

De Wageningen Universiteit doet met behulp van de enquête wetenschappelijk onderzoek naar het welzijn van de zoogdieren. Wat vooral duidelijk moet worden is of de dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en of er geen problemen met de gezondheid ontstaan.

Verbod op komst

Uiteindelijk wil Bleker een lijst opstellen van zoogdieren die geschikt zijn om als huisdier te houden. Andere zoogdiersoorten worden dan verboden.