Mensen die door persoonlijke omstandigheden psychische klachten krijgen, moeten in het vervolg waarschijnlijk zelf de kosten van therapie betalen. Het gaat om mensen die psychische klachten krijgen door problemen op hun werk, door relatieproblemen of bijvoorbeeld door het overlijden van een partner of kind.

Dat adviseert het College voor Zorgverzekeringen aan minister Schippers van Volksgezondheid in het rapport Geneeskundige GGZ. Wat is nu verzekerde zorg (.pdf) en wat niet? Het CVZ adviseert de minister over de samenstelling van het pakket verzekerde zorg. De adviezen van het CVZ worden vrijwel altijd overgenomen door de minister.

Therapie bij persoonlijke problemen moet expliciet worden uitgesloten van vergoeding, zegt het CVZ. Mensen die met dergelijke klachten kampen kunnen naar de huisarts gaan. Die zorg wordt wel vergoed.

Geld besparen

Het CVZ wil dat alleen therapie voor patiënten met duidelijke psychiatrische stoornissen als depressie of schizofrenie nog vergoed wordt. Volgens het CVZ is er veel geld te besparen op de kosten van de geestelijke gezondheidszorg door alleen nog de therapie te vergoeden van mensen die een psychische aandoening hebben.

De kosten van de verzekerde GGZ-zorg in 2010 zijn voorlopig geraamd op 5,9 miljard euro. In 2000 was dat nog 2,4 miljard.

Het CVZ adviseert de minister ook nog om het aantal consulten dat vergoed wordt in de eerstelijns GGZ weer uit te breiden van vijf naar acht. Op 1 januari 2012 was het als bezuiniging juist van acht naar vijf teruggebracht. Maar, zegt het CVZ, als het beleid erop gericht is meer in de eerste lijn te behandelen en minder in de veel duurdere tweede lijn, dan is dat "slecht verenigbaar" met een beperking van het aantal vergoede behandelingen.

STER reclame