Corporaties willen strenger toezicht

Aangepast op

Er moet een nieuwe toezichthouder komen voor de woningcorporaties. Aedes, de koepel van woningcorporaties, wil dat de toezichthouder volledig los komt te staan van de sector en van het rijk. De nieuwe toezichthouder zou moeten samenwerken met De Nederlandsche Bank.

Aedes erkent dat de recente affaires voor een deel zijn ontstaan door gebrek aan toezicht. Onlangs kwam de Rotterdamse corporatie Vestia in grote financiële nood. De corporatie had door gespeculeer met financiële producten een tekort van 1,5 miljard euro. Door de malaise bij Vestia dreigden ook andere corporaties in de problemen te komen.

Minder gebeten

Corporaties moeten volgens Aedes ook elkaar de maat kunnen nemen. Ze moeten "bij elkaar in de keuken kunnen kijken." Corporaties moeten verder het interne toezicht beter organiseren. "Hoe beter we dat intern weten te regelen, hoe minder we 'gebeten' worden door de toezichthouder."

Aedes gaat met het pleidooi voor een volledig onafhankelijk toezicht een stap verder dan de minister van Binnenlandse Zaken. Minister Spies wil dat de huidige toezichthouder, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, opgaat in een nieuwe Financiële Autoriteit Woningcorporaties. Maar deze toezichthouder moet vooral financieel toezicht houden. De minister blijft verantwoordelijk voor het toezicht op onder meer governance, integriteit en de prestaties van de corporaties. Het voorstel van Spies ligt nu bij de Tweede Kamer.