Oplossing Hedwigepolder in zicht

Aangepast op

Er is een oplossing in zicht voor de al jaren slepende discussie over de Hedwigepolder. Het kabinet praat morgen over het eindvoorstel van staatssecretaris Bleker, dat tot stand is gekomen na langdurige onderhandelingen met de Europese Commissie.

Onder water

Onderdeel van het plan is om een flink deel van de polder in Zeeuws-Vlaanderen alsnog onder water te zetten. In het regeerakkoord was nog afgesproken dat de polder droog moet blijven. Bleker presenteerde vorig jaar een plan, waarin niet de Hedwige, maar ander Zeeuws gebied onder water wordt gezet.

Natuurherstel

Dat plan stuit op bezwaren van Brussel. Nederland staat onder grote druk van de Europese Commissie om voldoende natuurherstel te bieden. De Kamer is verdeeld over de Hedwigepolder.