Minder peren door strenge winter

Aangepast op

De fruitteeltsector lijdt door de vrieskou van afgelopen winter voor tientallen miljoenen euro's schade. Vooral Flevoland, Noord-Holland, delen van Utrecht en Brabant en de Betuwe zijn volgens de Nederlandse Fruittelers Organisatie getroffen.

De oogst van peren valt in het bijzonder tegen. Enkele telers in Flevoland en Noord-Holland zeggen dat de hele perenoogst dreigt te mislukken.

Op dit moment kunnen telers dat alleen concluderen op basis van dode bloemknoppen en bruinverkleuring van de stammen. De precieze schade is pas tegen de zomer vast te stellen.