NOS NieuwsAangepast

Ton komt duivenhouders goed uit

Het geld dat de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie krijgt van de Nederlandse Publieke Omroep lijkt goed van pas te komen om allerlei problemen op te lossen.

Zo ligt er een schadeclaim van bijna 30.000 euro van een rekenbureau dat de uitslagen van de duivenwedstrijden bijhoudt en loopt er een juridische procedure omdat de directeur van de organisatie aan de kant is gezet. Ook is er een accountantsbureau ingeschakeld omdat er vermoedelijk is gefraudeerd met declaraties en is er beslag gelegd op de rekeningen van de postduivenclub.

De duivenorganisatie kampt al jaren met teruglopende ledentallen. Het plan 'Vlucht naar de toekomst' uit 2010 moest het tij keren en de duivensport moderniseren om jongere leden te trekken.

Onvrede

Het plan leidde echter tot grote onvrede bij een aantal van de twaalf regionale afdelingen, waarna het bestuur van de NPO opstapte. Het nieuwe bestuur, waarin verschillende regionale bestuurders zitten, draaide genomen besluiten terug.

Zo werd het contract met het nieuwe bureau dat de uitslagen van wedstrijden berekent, niet nagekomen. Niet alle regionale afdelingen leverden de uitslagen aan. De NPO-directeur die voor verandering en modernisering pleitte, werd geschorst. De contractbreuk en de schorsing leidden tot diverse rechtszaken die nog steeds lopen.

Volgens de geschorste directeur George de Jongh werd er al lang gesproken met de Nederlandse Publieke Omroep over de domeinnaam. In het plan 'Vlucht naar de toekomst' stonden veel voorstellen voor vernieuwingen die bekostigd zouden worden met het geld van de Publieke Omroep voor de domeinnaam. "Maar het zal nu wel gebruikt worden voor andere zaken."

Niet van tafel

Vorige week werd bekend dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) 100.000 euro betaalt voor de domeinnaam npo.nl. Dat adres was in handen van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie.

Het plan is niet van tafel, zegt de huidige bestuursvoorzitter Dirk Buwalda, "maar we kijken nog wat we ermee gaan doen".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl