Door correspondent Conny Keessen

De 'aardappelbeweging', een initiatief van Griekse particulieren om de voedselprijzen te drukken, is in steeds meer delen van Griekenland succesvol. Boeren verkopen hun producten rechtstreeks aan de consumenten, zonder tussenkomst van dure tussenhandelaren.

Op een industrieterrein net buiten de stad Veria in het noorden van het land rijden inwoners af en aan om aardappels, rijst, meel, groenten en fruit in hun auto's te laden. Boeren uit de wijde omgeving zijn naar Veria gekomen om hun producten te verkopen.

Het begon allemaal met een noodkreet van aardappelboeren uit het uiterste noordoosten van het land. Zij hadden miljoenen aardappels in hun schuren liggen, die zij niet voor de lage prijs van 10 cent per kilo aan de tussenhandelaars wilden verkopen. Zij beschuldigden de handelaars ervan aardappels uit Egypte en Turkije te importeren. Tegelijkertijd betaalden consumenten rond de 70 cent voor een kilo aardappels in de supermarkt.

Particulier idee

Dat bracht een bewonersgroep in Katerini, ook in het noorden van Griekenland, op een idee. Zij namen contact op met de aardappelboeren en boden hen aan hun producten voor 27 cent direct aan de bevolking te verkopen. De boeren gingen akkoord en de 'aardappelbeweging' was geboren.

Andere particuliere organisaties en gemeenten volgden het voorbeeld. Volgens initiatiefnemer Nikos Aslanoglou in Veria is het een manier om de voedselprijzen te drukken. "Want zoals iedereen inmiddels in Europa weet, zijn de lonen en pensioenen in Griekenland drastisch gedaald, maar de prijzen niet", zegt Aslanoglou.

Hij benadrukt dat alles officieel met kwitanties wordt afgehandeld. "We willen kwaliteitsproducten, we hebben deskundigen ingeschakeld om dat te controleren en we vragen van de boeren officiële papieren. Daarna kunnen de inwoners van Veria bestellingen plaatsen en vrijwilligers zorgen voor de organisatie."

"Voor ons is het goed nieuws", zegt een oudere man die drie zakken aardappels in zijn auto laadt. "Mijn pensioen is al twee keer gekort en de derde keer komt eraan."

Meer producten

Vooralsnog is de aardappelbeweging typerend voor de nieuwe en inventieve manieren waarop Grieken proberen elkaar te helpen in een crisissituatie. "Wij willen hiermee de coöperaties, tussenhandelaren en de overheid onder druk zetten om iets te doen", zegt Aslanoglou.

"De verkoop beperkt zich inmiddels niet meer tot aardappels. Ook meel, rijst, bonen, fruit en zelfs olijfolie uit Kreta worden nu direct verkocht aan de mensen. Ons volgende project is vis, van de vissers van het eiland Kalymnos."

Of het uiteindelijk gaat leiden tot verbeteringen in de ingewikkelde en chaotische markt voor agrarische producten in Griekenland moet de toekomst uitwijzen.

STER reclame