Overheid: grieppublicatie mag niet

Aangepast op

De Nederlandse overheid wil niet dat onderzoek naar een gevaarlijke variant van het vogelgriepvirus wordt gepubliceerd. Economische Zaken is bang dat de informatie van het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum in handen valt van bioterroristen of een schurkenstaat.

De Amerikaanse staatscommissie voor bioveiligheid heeft vorige week juist toestemming gegeven om de onderzoeksresultaten te publiceren. Amerikaanse onderzoekers die een vergelijkbaar onderzoek deden als in Rotterdam, hebben deze week hun bevindingen gedeeld op een internationale conferentie.

Economische Zaken wil dat er voorafgaand aan de publicatie van de onderzoeksresultaten door de Rotterdamse onderzoekers een exportvergunning wordt aangevraagd. Dat is nog niet gebeurd, zegt het ministerie.

Censuur

De kennis over het griepvirus valt onder de regelgeving voor goederen die zowel ten goede als ten kwade kunnen worden aangewend. Volgens Europees recht is daar een exportvergunning voor nodig.

De Rotterdamse onderzoeksgroep onder leiding van viroloog Ron Fouchier bestrijdt dat. Hij verwijst daarvoor naar de uitzondering die de regelgeving maakt voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekers spreken van censuur op wetenschappelijk onderzoek.

De onderzoekers hebben twee keer eerder onder protest wel een exportvergunning aangevraagd, om te kunnen deelnemen aan wetenschappelijke debatten over de kwestie.

Toestemming

De raad van bestuur van het Erasmus MC heeft besloten de uitkomst van een internationale conferentie af te wachten die het ministerie op 23 en 24 april organiseert.

De onderzoekers gaan ervan uit dat ze daarna alsnog toestemming zullen krijgen om te publiceren, ook al omdat er door publiciteit over het werk van de Amerikaanse onderzoeksgroep steeds meer over de onderzoeksresultaten bekend wordt.

Het blokkeren van publicatie van de Rotterdamse onderzoeksresultaten wordt daardoor steeds meer een achterhaalde discussie.