NOS NieuwsAangepast

Kritiek op onderzoek Thermphos

Er is kritiek op het onderzoek dat de provincie Zeeland heeft laten doen naar de uitstoot van fosforproducent Thermphos.

De zware metalen en dioxine die door het bedrijf Thermphos in Vlissingen jarenlang zijn uitgestoten hebben volgens de provincie geen ernstige gevolgen gehad voor de gezondheid van omwonenden. Dat zou blijken uit onderzoek van de GGD en het RIVM, waarvan de resultaten gisteravond aan bewoners zijn gepresenteerd. De resultaten worden volgende week openbaar gemaakt.

Boerenverstand

Bewoners reageerden blij op de geruststellende toon van het onderzoek en vooral op het nieuws dat er geen verhoogd aantal kankergevallen is geconstateerd. Maar volgens epidemioloog Leandra Boonman kan de provincie deze stellige conclusie helemaal niet trekken.

Boonman zat in de 'klankbordgroep' en was betrokken bij de opzet van het onderzoek. Volgens de enquête die de GGD heeft uitgevoerd worden er juist opvallend veel gezondheidsklachten gerapporteerd door werknemers bij bedrijven in de omgeving van Thermphos. De werknemers wijten die klachten ook aan Thermphos.

Ook veel omwonenden melden gezondheidsklachten en die kun je niet zo maar terzijde schuiven, zegt Boonman: "Als je kijkt met je boerenverstand naar de gepresenteerde resultaten, dan zie je dat het aantal klachten hoger is dan in de rest van Zeeland." De ademhalingsklachten bij kinderen wijken zelfs fors af van het gemiddelde in Zeeland.

Voorzichtig

Boonman meent dat het onderzoek goed is uitgevoerd, maar soms is het lastig om bij afwijkingen te constateren of ze opvallend zijn. "De aantallen zijn dan te klein om die afwijkingen met zekerheid te kunnen vaststellen."

Ze roept daarom de provincie op voorzichtig te zijn met al te stellige conclusies: "Uit het onderzoek blijkt dat er wel degelijk iets aan de hand is. Het aantal klachten is groot." De provincie start nog een aanvullend onderzoek naar de klachten van kinderen in de dorpen rond Thermphos.

Twee jaar geleden berichtte de NOS dat de inspectie van het ministerie van Milieu de fabriek dreigde te sluiten, omdat er te veel zware metalen werden uitgestoten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl