Donner: koester instituties

Aangepast op

Juist in financieel onzekere tijden is het belang van de bestaande instituties groot. Dat zegt de Raad van State in zijn verslag over vorig jaar. Het is het eerste verslag onder verantwoordelijkheid van de nieuwe vice-president Donner.

De Raad waarschuwt voor een te makkelijke omgang met instituties, staatsrechtelijke regels en publieke omgangsvormen. "De rol daarvan wordt belangrijker naarmate de maatschappelijke veranderingen sneller gaan", vindt Donner. Als voorbeelden van zulke instituties noemt hij de Raad van State zelf, het Centraal Planbureau en de SER.

Herijken

Volgens hem moeten de politieke zeden en gewoonten af en toe worden herijkt, maar moet dat pas gebeuren als de maatschappij in rustiger vaarwater is gekomen. "De discussie voeren als maatschappelijke veranderingen in een stroomversnelling zitten, betekent het wegnemen van ankerpunten op een moment dat juist houvast nodig is", zegt Donner. "Als de constitutionele verhoudingen worden verrommeld, heeft de eerste die dat doet er politiek gewin bij, maar als iedereen het doet, verliest iedereen," aldus de vice-president.

De Raad van State heeft vorig jaar in zo'n 10 procent van de adviezen zware kritiek op voorstellen van het kabinet geleverd. In 2009 was dat nog 6,5 procent.