Huurverhoging zonder loon kinderen

Aangepast op

Het inkomen van kinderen die thuiswonen gaat niet meetellen bij de huurverhoging tot 5 procent die woningcorporaties mogen opleggen aan huurders die samen meer dan 43.000 euro bruto verdienen.

"We moeten jonge mensen niet ontmoedigen om bijverdiensten te hebben en ouders mogen daarvoor niet worden bestraft" zei minister Spies van Wonen in de Tweede Kamer. Ze benadrukte dat een inkomen van 13.000 euro per jaar van inwonende kinderen tot 23 jaar niet meetellen.

De minister wil dat huishoudens met een hoog inkomen die in een sociale huurwoning zitten naar een duurder huurhuis vertrekken of een huis kopen. Op die manier moeten de relatief goedkope woningen vrijkomen voor mensen die minder verdienen.