Albayrak verliest ook hoger beroep

Aangepast op

Nurten Albayrak, de directeur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft ook het hoger beroep tegen de commissie-Scheltema verloren. Dat betekent dat het onderzoeksrapport van de commissie over het werkklimaat en de bestuursstructuur bij het COA nu snel kan verschijnen.

Albayrak, die vorige maand om commentaar op het concept-rapport was gevraagd, eiste inzage in de verslagen van de vertrouwelijke gesprekken die Scheltema met COA-medewerkers heeft gevoerd. In haar ogen kan zij zich anders niet goed verdedigen tegen de conclusies in het rapport, dat volgens haar advocaat op onderdelen "smadelijk en lasterlijk" is.

Geheimhouding

Scheltema en zijn collega-onderzoeker Rijsdijk weigerden dat echter, omdat zij geheimhouding aan hun gesprekspartners hadden beloofd. Vorige week kregen zij gelijk van de kortgedingrechter en vandaag gebeurde hetzelfde bij het gerechtshof in Den Haag.

Volgens het hof is Albayrak ook zonder dat zij de gespreksverslagen mag inzien, in staat op het conceptrapport te reageren.