Leers: ik ga over asielrecht

Aangepast op

Minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel vindt dat burgemeesters hun bevoegdheid op het terrein van de openbare orde niet mogen gebruiken om in te gaan tegen zijn beslissingen op het gebied van het vreemdelingenrecht.

Dat zei hij naar aanleiding van de commotie rond burgemeesters die niet willen meewerken aan het uitzetten van asielzoekers als dat leidt tot onrust in die gemeenten.

Aanwijzingen geven

Leers zei dat hij niet van plan is de bestaande verantwoordelijkheden te doorbreken. Hij benadrukte dat hij de politie geen aanwijzingen kan geven op het terrein van de openbare orde en dat de burgemeester de politie ook geen aanwijzingen kan geven om niet te mee te werken aan handhaving van de vreemdelingenwet.

"Als een burgemeester aangeeft dat er problemen zijn op het terrein van de openbare orde, zal ik er met de burgemeester over praten om dat op te lossen," zei Leers. Als ze het niet eens worden, kan de minister van justitie de burgemeester een aanwijzing geven, maar dat ziet Leers als uiterste middel.

Leers heeft vanmiddag een gesprek gehad met burgemeester Boot van Giessenlanden. Zij verbiedt de politie mee te werken aan de uitzetting van een asielzoeker, omdat dan volgens haar de openbare orde in het geding komt. Volgens Leers lijkt dat op morele chantage. Leers en Boot vonden het allebei een prettig gesprek, maar het heeft niet veel concreets opgeleverd.