Nergens in Europa daalt het vertrouwen van de consument zo sterk als in Nederland. In maart daalde de graadmeter voor het vertrouwen tot -23,6. Een jaar geleden was dat nog +8,1. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In maart vorig jaar behoorde ons land nog tot de zes landen met het hoogste consumentenvertrouwen van Europa. Nu is het vertrouwen in Nederland al vier maanden lager dan gemiddeld in de EU.

Het CBS noemt de daling zeer uitzonderlijk. In ruim 25 jaar tijd was alleen in enkele maanden van 2003 het consumentenvertrouwen lager dan het EU-gemiddelde.

Griekenland had dit jaar in maart het laagste consumentenvertrouwen van alle EU-landen, net als een jaar eerder.

STER reclame