Publicatie H5N1-studie dichterbij

Aangepast op

De internationale publicatie van een omstreden vogelgriepstudie is een stap dichterbij gekomen. Een Amerikaans adviesorgaan heeft zijn bezwaren, na enkele aanpassingen in het artikel, ingetrokken. Wat er precies is aangepast, is onduidelijk.

Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben een variant van het vogelgriepvirus H5N1 ontwikkeld, die overdraagbaar is tussen zoogdieren. De wetenschappelijke tijdschriften Science en Nature willen het onderzoek publiceren.

Wetenschappelijk gaat het om een doorbraak, maar overheden zijn bang dat terroristen met die kennis een biologisch wapen gaan maken. Ze proberen de publicatie daarom te verhinderen. De Nederlandse overheid gaat na of het onderzoek kan worden aangemerkt als een exportartikel waarvoor een vergunning vereist is.

Ingetrokken

Het Amerikaanse adviesorgaan National Science Advisory Board for Biosecurity heeft zijn bezwaren nu ingetrokken. De NSABB was aanvankelijk één van de grootste tegenstanders van publicatie, maar schat bij nader inzien de risico's op misbruik toch kleiner in. Bovendien kan het onderzoek van grote waarde zijn voor de bestrijding van pandemieën, aldus de NSABB.

Daarmee is één struikelblok voor publicatie weggenomen, maar de Amerikaanse regering kan het advies naast zich neerleggen. Bovendien is er op 3 en 4 april een wetenschappelijke conferentie in Londen waar de kwestie besproken wordt. Ook de uitkomst daarvan kan een hindernis zijn, net als de mogelijke eis van de Nederlandse regering om een exportvergunning aan te vragen.

Knoop doorhakken

De wetenschappers zeggen dat ze alle adviezen en opvattingen over publicatie zullen meewegen in hun besluit om wel of niet tot publicatie over te gaan. Ze benadrukken dat het Science en Nature zijn die uiteindelijk samen met hen de knoop doorhakken.