NOS Nieuws Binnenland Aangepast

Deetman: geen twijfel over rapport

De commissie-Deetman bestrijdt dat er opzettelijk informatie over castratie in de jaren 50 uit het eindrapport is weggelaten.

Datzelfde geldt volgens de commissie voor de rol die oud-premier Marijnen (KVP) zou hebben gespeeld bij een gratieverzoek voor een broeder die voor ontucht was veroordeeld. Dat blijkt uit een notitie die de commissie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens de commissie blijkt uit de informatie die zij tot haar beschikking heeft niet dat er een verband is tussen de castratie van een minderjarige jongen en eerder seksueel misbruik.

Niet aannemelijk

De jongen deed aangifte van seksueel misbruik door een pater in een internaat en kwam daarna in een katholieke, psychiatrische instelling terecht. Daar werd tot castratie besloten. De commissie stelt dat degene die de gewraakte castratiezaak bij de commissie-Deetman meldde, onvoldoende aannemelijk kon maken dat er een verband is tussen de twee zaken.

De commissie-Deetman heeft daarnaast geen informatie aangetroffen waaruit blijkt dat premier Marijnen zich later zou hebben ingespannen voor een gratieverzoek voor een pater die was veroordeeld wegens ontucht. Het gratieverzoek is nooit ingediend. Wel is er in een bestuursvergadering, waarbij Marijnen ook aanwezig was, over die optie gesproken.

Gehoord in Kamer

Woensdag wordt de commissie-Deetman in de Tweede Kamer gehoord over de kwestie. Twee weken geleden ontstond ophef, omdat over castratie en de rol van Marijnen niets is opgenomen in het in december gepresenteerde eindrapport. NRC Handelsblad, dat de kwestie aankaartte, komt tijdens dezelfde hoorzitting ook aan het woord.

STER reclame