NOS NieuwsAangepast

Waarschuwing oud-CDA-ministers

CDA-prominenten waarschuwen voor de gevolgen van bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Ze schrijven aan de CDA-onderhandelaars dat aandacht voor het buitenland niet de sluitpost van de discussie moet zijn. De brief, die al verstuurd is voor de onderhandelingen in het Catshuis begonnen, is in handen van de NOS.

De brief is ondertekend door de oud-ministers van buitenlandse zaken Bot, Van den Broek en Kooijmans, oud-premier Lubbers, de oud-ministers voor ontwikkelingssamenwerking Van Ardenne en Bukman en de oud-bewindslieden Deetman, Hirsch Ballin en Van Gennip.

Onevenredig bezuinigen

Volgens hen zou onevenredig bezuinigen op het buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking betekenen dat we onszelf in de voet schieten. Ze vinden dat Nederland zijn sterke internationale positie voor een belangrijk deel dankt aan het imago van internationale openheid en betrokkenheid.

"En onze inzet op ontwikkelingssamenwerking heeft stevig bijgedragen aan het positieve imago van Nederland in opkomende landen", schrijven ze.

De ex-bewindslieden schrijven verder dat Nederland er geen baat bij heeft om zich achter de dijken terug te trekken en dat ons land groot belang heeft bij de grondstoffenvoorziening vanuit ontwikkelingslanden. Ook zijn de landen van belang voor de toekomst van onze voedselvoorziening.

Ervaring als bewindslieden

Nederland besteedt tot nu 0,7 procent van het bruto nationaal product aan ontwikkelingssamenwerking en er zijn berichten dat VVD, CDA en PVV daaraan willen tornen en fors willen bezuinigen. De ondertekenaars benadrukken dat staatssecretaris Knapen in november nog heeft gezegd dat hij achter de 0,7 procent staat. De CDA-prominenten onderstrepen in de brief hun ervaring als bewindslieden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl