Het Medisch Centrum Biltstraat in Utrecht moet per direct de operatiekamers sluiten. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is de veiligheid van patiënten in het geding. Het centrum voldoet niet aan de regels op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en medicatieveiligheid.

Verschillende zorgaanbieders die in het centrum zijn gevestigd maken gebruik van de OK's. Er worden onder meer abortussen uitgevoerd en ingrepen zoals ooglidcorrecties, borstvergrotingen en liposucties.

Achtergebleven infuusnaald

De IGZ constateerde al in maart 2011 tekortkomingen op de OK's. Gisteren bracht de inspectie een verrassingsbezoek aan het Medisch Centrum Biltstraat.

Daaruit bleek dat de vorig jaar geconstateerde problemen op het gebied van hygiëne nog steeds niet waren opgelost. Ook hebben incidenten met patiënten - één iemand ontdekte thuis een achtergebleven infuusnaald - niet geleid tot verbetering van de gang van zaken in de kliniek.

Over de datum

In de steriele opslag vond de inspectie materialen van verschillende datum in één bak, ook werden verlopen materialen aangetroffen. De registratie van verdovingsmiddelen was niet in orde. En in de opiatenkast vond de inspecteur onder meer een doosje ampullen dat over de datum was. Voor het reinigen van instrumenten werd een niet in Nederland geregistreerd desinfecteringsmiddel gebruikt.

De inspectie schrijft in haar verslag ook nog dat het Medisch Centrum Biltstraat bezig is met het verbouwen van de OK-afdeling. Volgens de IGZ is het niet duidelijk of degene die dat doet de benodigde technische kennis in huis heeft.

STER reclame