Door Gert-Jan Dennekamp en Jikke Zijlstra

Voor het eerst stappen huurders naar de rechter vanwege de extra huurverhoging voor huurders met een hoger inkomen. Volgens hen tast de maatregel hun recht op privacy aan.

Het gaat om vier huurders uit Amsterdam, allemaal lid van huurdersvereniging Oost. Ze spannen een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. "De overheid hoort informatie over mijn prive-situatie te beschermen, niet te grabbel gooien op straat", zegt Frans Ondunk, voorzitter van de huurdersvereniging.

Extra huurverhoging

Op dit moment vragen veel corporaties bij de Belastingdienst de inkomensgegevens op van hun huurders. Bij huishoudens die jaarlijks meer dan 43.000 euro verdienen, kunnen ze 5 procent extra huurverhoging heffen.

Volgens de huurders doen verhuurders dit zonder dat hiervoor een wettelijke basis is. Want het wetsvoorstel dat de extra huurverhoging mogelijk maakt, moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

"Onaanvaardbaar", aldus Ondunk. "Vooruitlopend daarop vragen verhuurders alvast de gegevens van huurders op. Dat is niet acceptabel." Of de huurders zelf 'scheefwoners' zijn, wil Ondunk niet zeggen. "Dat gaat niemand iets aan."

Minister Spies van Binnenlandse Zaken hoopt dat door de maatregel "rijkere" huurders plaatsmaken voor mensen met een smallere beurs. Het kort geding dient donderdag 5 april in Den Haag.

Aangifte doen

Eerder deze maand riep de Woonbond huurders op aangifte te doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens wegens privacyschending. Sindsdien zijn veel meldingen binnengekomen. Hoeveel precies, wil het CBP niet zeggen. "Maar je kunt duidelijk zien dat de oproep z'n werk heeft gedaan", zegt een woordvoerder.

Het CBP bekijkt nu wat het met de meldingen gaat doen. Een van de mogelijkheden is het starten van een onderzoek. Afhankelijk van de uitkomst kan het CBP vervolgens een voorwaardelijke boete opleggen aan degene die verantwoordelijk is voor de privacyschending.

STER reclame