In Friesland worden vanaf maandag geen kievitseieren meer geraapt. De Bond van Friese Vogelwachten gaat dan beginnen met de nestbescherming door het markeren van de nesten.

Door het warme voorjaar zijn de boeren na het weekend al klaar met het voorbewerken van hun land. Door de nesten te markeren kunnen de boeren over een paar weken de nesten omzeilen als ze beginnen met maaien.

Quotum

Er is nog geen verbod op het rapen van de eieren omdat het wettelijke quotum van 5936 eieren nog niet is gehaald. Er zijn dit seizoen tot nu toe zo'n 3500 kievitseieren geraapt. Dat zijn er veel minder dan in voorgaande jaren.

De bond zegt dat er dit jaar minder eieren zijn door de vorstperiode waardoor het broedseizoen dit jaar laat op gang is gekomen.

STER reclame