Mensen en bedrijven die frauderen met uitkeringen en arbeidswetten worden harder gestraft.

Minister Kamp van Sociale Zaken wil de boetes voor uitkeringsfraudeurs vertienvoudigen. Bedrijven die de arbeidswetten overtreden, kunnen worden stilgelegd.

Er zijn al boetes voor uitkeringsfraude, maar in dit wetsvoorstel worden die aangescherpt. Mensen met een uitkering die frauderen moeten volgens het voorstel van de minister altijd hun ten onrechte ontvangen uitkering terugbetalen.

Afschrikken

Een bedrijf dat illegale werknemers in dienst heeft, krijgt eerst drie keer een boete en kan bij herhaalde fraude voor drie maanden worden stilgelegd.

Met de maatregelen wil de minister een groeiende groep hardnekkige fraudeurs afschrikken. Gemeenten worden verplicht om de sancties uit te voeren.

Kamp heeft het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd en wil de nieuwe regels invoeren per 1 januari 2013.

Kritiek

De Raad van State is kritisch over de voorstellen van het ministerie van Sociale Zaken. In een advies vraagt het adviesorgaan van de regering zich af of er niet eerst gewerkt moet worden aan betere handhaving.

STER reclame