Geding Albayrak tegen onderzoeker

Aangepast op

Nurten Albayrak spant een kort geding aan tegen de commissie-Scheltema. Deze commissie onderzoekt het werkklimaat en de bestuursstructuur bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) naar aanleiding van berichtgeving van de NOS.

Albayrak is als directeur van het COA de hoofdpersoon in het onderzoek en eist inzage in het onderzoeksmateriaal van de commissie, waaronder gespreksverslagen met betrokkenen. Ze staat sinds eind september op non-actief. Van de rechter mocht zij 1 maart weer beginnen, maar in overleg met het COA besloot zij te wachten tot het onderzoeksrapport uitkomt.

Wederhoor

De commissie-Scheltema is bijna klaar met het onderzoek. Het concept-rapport is inmiddels aan Albayrak voorgelegd voor wederhoor. Naar verluidt was Albayrak niet gelukkig met de inhoud. Volgens haar advocaat Anita Verbeek is het voor goed wederhoor noodzakelijk dat de commissie ook de onderliggende stukken verstrekt.

Het kort geding dient morgenochtend om negen uur in Den Haag.

Publicatie

Het eindrapport van de commissie-Scheltema wordt in de loop van volgende week verwacht. "Het wachten was alleen nog op de reactie van mevrouw Albayrak. Als die relevante punten bevat, dan zal het rapport op die punten worden aangepast. En daarna zijn we in principe klaar voor publicatie", zegt een woordvoerder van de commissie.