PVV-Kamerlid Brinkman heeft forse kritiek op het meldpunt voor klachten over Midden- en Oost-Europeanen. Dat staat in een interne e-mail van zijn hand die in bezit is van EenVandaag.

In een reactie zegt Brinkman dat zijn mail dinsdagochtend in de fractie zal worden besproken.

Volgens het Kamerlid is het meldpunt niet van tevoren in de fractie besproken. Brinkman vindt daarnaast dat het meldpunt zijn doel voorbij schiet en dat er onvoldoende visie is. In de mail staat onder meer: "De hele uitvoering kwam mij nogal rauw op mijn dak."

Bocht

Brinkman denkt dat het initiatief meer kwaad dan goed doet. Ook vindt hij dat er niet goed genoeg nagedacht is over het meldpunt. "Als politicus ben je verantwoordelijk voor integere politiek, gebaseerd op een visie. Wie wil regeren moet vooruitzien. Als wij de volgende keer als betrouwbare partner deel willen uitmaken van het kabinet, moeten we wel laten zien dat we verantwoordelijk met inhoud en strategie kunnen omgaan."

Brinkman noemt het meldpunt een kwestie van te kort door de bocht gaan. "Arbeidsverdringing is iets compleet anders dan criminaliteit, overlast door vervuiling of alcoholisme. Je kunt het één niet met het ander vergelijken."

STER reclame