In Amsterdam is het proces tegen Robert M. begonnen, hoofdverdachte in de omvangrijke Amsterdamse zedenzaak. Ook zijn echtgenoot Richard van O. staat terecht. De dossiers van 67 kinderen worden een voor een besproken in de zaak. Volg hier de rechtszaak van minuut tot minuut.

15.40 uur: Geschorst

Omdat de rechtszaak is geschorst nu de rechters gewraakt zijn, stoppen we ook dit liveblog.

15.31 uur: Te kleine manoeuvreerruimte voor verdediging

Door de ouders toch spreekrecht toe te kennen, is de manoeuvreerruimte voor de verdediging te klein geworden, zei advocaat Anker. Deze motivering van de rechtbank is de aanleiding om te wraken. Volgens Anker heeft de rechter zich daarmee uitgesproken over iets wat nog moet worden vastgesteld, namelijk de aard en omvang van de zaak en de feiten.

15.26 uur: Geen vertrouwen meer in de rechtbank

Robert M. heeft na de toekenning van het spreekrecht aan de ouders in december meteen tegen zijn advocaten gezegd dat hij een wrakingsverzoek wilde indienen, omdat hij geen vertrouwen meer had in de rechtbank.

M. zei in een verklaring dat de afhandeling van de verzoeken van vandaag zijn mening heeft bevestigd.

"Ik wilde beoordeeld worden door een onpartijdige rechtbank, maar sinds de pro forma-zittingen zie ik de rechtvaardige kansen minder worden, het oordeel staat al vast, dan kunnen we het net zo goed schriftelijk afhandelen", aldus M.

15.20 uur: Rechters verdedigen zich

De rechtbank zegt niet te berusten in de wraking. De drie rechters zullen zich morgen in de wrakingskamer verdedigen

15.05 uur: Procesdag is geschorst

Edwin van den Berg: "Het wrakingsverzoek kan grote gevolgen hebben, weten we van de zaak-Wilders. De procesdag is nu geschorst en de kinddossiers worden vandaag niet behandeld. Drie rechters van buiten Amsterdam gaan nu beoordelen of de rechters in deze zaak hun boekje te buiten zijn gegaan. De wrakingskamer komt morgen bij elkaar om 9.30 uur."

14.54 uur: 'Rechters moeten worden vervangen'

De advocaten van M. vinden dat de rechters moeten worden vervangen. Ze hebben daarom het wrakingsverzoek ingediend. De advocaten vinden dat niemand anders dan de slachtoffers zelf het woord mag voeren. De rechtbank vindt dat de wet niet in een zaak als deze kon voorzien.

14.36 uur: Advocaten M. wraken rechtbank

De advocaten van Robert M. wraken de rechtbank, twittert de advocaat van de slachtoffers Richard Korver.

14.26 uur: 'Wet kon hier niet in voorzien'

De rechtbank zegt dat de aard en omvang van deze zaak zo bijzonder zijn, dat de wet niet in dit soort situaties heeft kunnen voorzien. In deze zaak is het jongste slachtoffer enkele weken, het oudste enkele jaren. Ouders en hun heel jonge kinderen vormen in feite een eenheid, luidde de motivatie van de rechtbank: "Als een kind schade lijdt, dan lijden de ouders daar ook schade door". De huidige wet is verouderd; toen die werd gemaakt, werd geen rekening gehouden met zaken als deze. Daarom is de ouders in december spreekrecht toegekend, zei de rechter.

14.21 uur: Ouders behouden spreekrecht

De ouders van de kinderen die door Robert M. zijn misbruikt, behouden toch spreekrecht, heeft de rechter besloten.

13.43 uur: Emotioneel betoog voor spreekrecht

Nadat M.'s advocaten tegen het spreekrecht van de ouders hadden gepleit, kwam de advocaat van de ouders aan het woord. Verslaggever Mattijs van de Wiel:

"Voor hem is het heel erg belangrijk dat de ouders in de rechtbank aan de rechters mogen vertellen wat ze hebben meegemaakt het afgelopen jaar. Als ze geen spreekrecht krijgen, kunnen ze hun verhaal weliswaar opschrijven en aan de rechters geven. Maar hun advocaat zegt dat dat geen recht doet aan de gevoelens van die ouders."

"Om de impact voor die gezinnen te begrijpen, moet je ze horen en zien spreken. Hij voegde eraan toe dat wanneer het spreekrecht ze alsnog ontnomen wordt, terwijl ze erop gerekend hebben, het hebben voorbereid en ernaartoe hebben geleefd, 'ze zich nog een keer gepakt voelen. Dan krijgen ze er een trauma bij'. Hij zei tot slot: 'Dat heeft u, rechtbank, dan op uw geweten'."

13.05 uur: M. wil beeld nuanceren

De advocaten van M. hebben gevraagd of hun cliënt vanmiddag bij aanvang van de zitting een verklaring mag afleggen. M. wil het beeld over hem "nuanceren", omdat hij is "afgeschilderd als een monster". Volgens het Openbaar Ministerie heeft elke verdachte recht op het laatste woord, maar niet het eerste. De officier van justitie vindt dat M. genoeg kans krijgt om te spreken.

12.44 uur: 'Cruciale informatie in gewist bestand'

In de rechtszaal is een film van 15 minuten getoond over het digitale onderzoek naar de computers en harde schijven van Robert M. Verslaggever Mattijs van de Wiel:

"De kinderpornobestanden zaten heel diep verstopt in harde schijven. Zonder de wachtwoorden die de verdachten zelf hebben gegeven, was het waarschijnlijk nooit gelukt om de bestanden terug te vinden, de recherche heeft daar een zware kluif aan gehad. Met name aan één cruciaal onderdeel; een heel groot bestand van 500 gigabyte. Het was eigenlijk onvindbaar."

"De recherche zag dat dat bestand gewist was op de avond van de uitzending van Opsporing Verzocht, de uitzending die uiteindelijk leidde tot de ontmaskering van M. Ze hebben dus alles op alles gezet om dat bestand te herstellen en via een omweg is dat gelukt. Ze noemen het zelf een uitzonderlijke prestatie, iets wat nooit eerder is gelukt."

"En dat bleek cruciaal, want in die 500 gigabyte zaten de beelden van het eigen misbruik door Robert M. Beelden waarop hij ook zelf te zien is, cruciaal bewijsmateriaal dus. Die bestanden en foto's hebben er ook voor gezorgd dat de kinderen konden worden geïdentificeerd."

12.07 uur: M.: 'Wet geldt voor iedereen'

Robert M. schaart zich achter zijn advocaat als het gaat om het verbieden van spreekrecht voor de ouders. Hij zegt dat de wet voor iedereen geldt.

11.58 uur: Rechters willen M. doorgronden

Verslaggever Mattijs van de Wiel: "De rechters willen meer te weten komen over zijn persoon. Ze hopen iets meer te weten te komen over wie hij is, wat is zijn verhaal, waarom deed hij het? Heeft hij berouw? Begrijpt hij het leed wat hij heeft veroorzaakt? Rechters willen dat weten om een oordeel te kunnen vellen. Maar ook veel ouders van misbruikte kinderen zullen dat verhaal nodig hebben om te proberen te begrijpen wat er is gebeurd voor hun verwerking. Ook zijn advocaten zullen werk maken van het beeld dat van Robert M. geschetst is: 'het Monster van Riga'. Ze zullen zeggen dat hij al veroordeeld is voor het proces begonnen is en dat hij geen eerlijk proces krijgt. Dat kan soms leiden tot een beetje strafvermindering."

12.00 uur: Proces in volle gang

De rechter vertelde vanochtend hoe het onderzoek voorafgaand aan de zaak is verlopen.

11.38 uur: Gespannen indruk Van O.

Robert M. zit er alert bij. Zijn man Richard van O. maakt een meer gespannen indruk. Op dit moment zijn hun advocaten aan het woord die willen dat de rechtbank het spreekrecht van de ouders terugdraait. De advocaten vinden dat de rechter niet eigenhandig het spreekrecht had mogen verruimen. In de wet staat dat alleen slachtoffers zelf het woord mogen voeren.

11.25 uur: Foto's en films op computer M.

Het OM herhaalt in de rechtszaal nog eens het gevonden kinderpornomateriaal op de computer van Robert M.: 46.803 foto's en 3672 films.

11.21 uur: 'M. probeerde materiaal te wissen'

Volgens het OM heeft Robert M. op de avond van zijn arrestatie nog geprobeerd materiaal van zijn laptop te wissen. Het Nederlands Forensisch Instituut wist met een nog niet eerder gebruikte onderzoeksmethode het beeldmateriaal terug te halen. Op het materiaal is het misbruik van 34 kinderen te zien en ook Robert M. zelf. Het OM zegt ook dat delen daarvan via internet zijn verspreid en dat het bijna onmogelijk is om dat nog van internet te verwijderen.

11.02 uur: Robert M. in de rechtbank

Mattijs van de Wiel: "Robert M. is in de rechtbank aanwezig. Hij heeft lang haar in de nek en dezelfde zwarte capuchontrui met rood streepje die hij altijd aan heeft. Hij zit te luisteren en af en toe te schrijven. Hij heeft tot nu toe niets gezegd."

10.58 uur: Ontmaskering Robert M.

Verslaggever Mattijs van de Wiel: "De rechtbank vertelde over hoe Robert M. kon worden ontmaskerd - uiteindelijk dankzij het herkenbare Nederlandse Nijntjedoekje op een kinderpornofoto die door een Amerikaanse antikinderporno-unit werd gevonden."

10.43 uur: Rechtbank vat zaak samen

De rechtbank heeft een uitgebreid overzicht van het onderzoek en de feiten gegeven. Na een korte schorsing volgt zodadelijk de uitleg van het OM over de wijze waarop het digitale onderzoek is gedaan. De officier van justitie gaat uitleggen hoe de beveiliging van de computer van Robert M. ontsleuteld is.

10.26 uur: Grote kans op herhaling

Verslaggever Edwin van den Berg legt uit dat het onderzoek in het Pieter Baan Centrum de komende weken discussie gaat opleveren. "Robert M. is 7 weken onderzocht. Hij weigerde mee te werken, maar heeft toch op een aantal belangrijke vragen antwoord gegeven, zegt het OM. Gedragsdeskundigen in het PBC zeggen dat uit de summiere antwoorden toch een duidelijk, maar niet compleet, beeld van Robert M. te geven is. Volgens deskundigen is hij verminderd toerekeningsvatbaar en is er een grote kans op herhaling."

9.30 uur: Rechtszaak van start

Vandaag is een openbare zittingsdag waarin de zaak inhoudelijk behandeld wordt. Er volgt een presentatie van het OM naar het digitale onderzoek. In de middag is er een algemeen verhoor van de verdachten. Daarna wordt begonnen met het achter gesloten deuren behandelen van de eerste kinddossiers. Voor het proces, dat grotendeels achter gesloten deuren plaatsvindt, verwacht de rechtbank 16 dagen nodig te hebben, verspreid over 6 weken.

9.28 uur: Strategie is tbs ontlopen

De advocaten van Robert M. zullen er alles aan doen om tbs te ontlopen, mocht justitie dat eisen. Dat zei advocaat Tjalling van der Goot vorige week. Wie ter beschikking wordt gesteld, komt pas weer vrij als hij succesvol uitbehandeld is en geen gevaar meer vormt voor de samenleving. Er zijn veroordeelden die door een tbs-maatregel nooit meer vrij zullen komen. Het gaat dan veelal om zedendelinquenten.

Verslaggever Mattijs van de Wiel bij de rechtbank in Amsterdam:

9.27 uur: Spreekrecht ter discussie

De advocaten van Robert M. stellen het spreekrecht dat de ouders van de slachtoffers is toebedeeld opnieuw ter discussie. De Hoge Raad bepaalde vorige week in een moordzaak dat het een rechter niet is toegestaan eigenhandig het spreekrecht te verruimen. Volgens de advocaten van Robert M. heeft de rechter in de zedenzaak dat juist wel gedaan.

9.15 uur: Beschuldiging: Ernstig misbruik

Robert M. wordt ervan beschuldigd dat hij zeer jonge kinderen ernstig heeft misbruikt op crèches waar hij werkte, in zijn eigen huis en op oppasadressen. Hij werd in december 2010 gearresteerd en heeft het misbruik bekend. Er is veel bewijsmateriaal tegen hem, in de vorm van films en foto's. Een deel daarvan zal tijdens de zittingen worden getoond.

Verslaggever Edwin van den Berg legt bij de rechtbank uit wat er vandaag gaat gebeuren:

STER reclame