De PVV hanteert een formule die veel lijkt op die uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Dat zegt Sybe Schaap, Eerste Kamerlid voor de VVD, in het boek 'Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen', dat volgende week verschijnt.

In het boek schrijft Schaap dat de PVV vijandbeelden creëert. "Beelden die duidelijk moeten maken hoezeer het eigen bestaan wordt bedreigd (...) Externe vijanden te over: de Europese Unie, buitenlandse arbeiders, allochtonen, maar voor alles de islam en de representanten daarvan."

Schaap onderzoekt in het boek het begrip rancune in heden en verleden. Volgens de senator zijn 18 van de 280 pagina's gewijd aan de PVV.

Rutte

De senator zegt verder dat hij de politieke samenwerking tussen de VVD en de PVV niet ter discussie wil stellen. "Ook ik houd me aan de afspraken die in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt", aldus Schaap.

Premier Rutte laat in een reactie weten dat hij zich niet herkent in het door Schaap geschetste beeld van de PVV.

De partijtop spreekt tegen dat het het boek van Schaap wilde verbieden. "De VVD is niet voor het verbieden van boeken", zegt VVD-fractieleider Hermans. Hij vraagt zich wel af of dit een gepast moment is om met het boek te komen.

STER reclame