Er komt een parlementaire enquête naar de woningcorporaties. Een ruime Kamermeerderheid steunt een plan daarvoor van het CDA.

De afgelopen tijd zijn er allerlei incidenten naar buiten gekomen bij de corporaties. De Kamer is bang dat door een gebrek aan toezicht vooral de huurders opdraaien voor de gevolgen.

Er zijn ook vaak berichten dat directeuren van corporaties zeer hoge salarissen verdienen. De Kamer wil nu een grondig onderzoek naar het systeem, het beheer, het interne toezicht en de positie van huurders. Ook de rol van banken, toezichthouders en gemeenten moet erbij worden betrokken.

De financiële problemen bij Vestia vormen volgens het CDA de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. De PvdA en de VVD, die het verzoek steunen, benadrukken dat de enquête er niet toe mag leiden dat de corporaties voorlopig niet worden aangepakt. De al eerder aangekondigde maatregelen moeten gewoon doorgaan, zeggen ze.

Een parlementaire enquête is het zwaarste middel van de Tweede Kamer. In de verhoren kunnen getuigen onder ede worden gehoord.

STER reclame