Geen foutloze Cito-toetsen

Aangepast op

Geen enkele leerling in het basisonderwijs heeft de Cito-toets dit jaar foutloos gemaakt. Drie kinderen maakten één fout.

De gemiddelde score was 536 en dat is volgens Cito vergelijkbaar met vorig jaar. Ook het aantal adviezen voor vwo, havo of vmbo laten eenzelfde beeld zien als in 2011.

Van de 162.000 leerlingen die de toets deden, hebben er 4.349 een score van 550 behaald. Die kinderen maakten minder dan 16 fouten in de 200 opgaven op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden.

Jongens haalden net als in voorgaande jaren gemiddeld een iets hogere score dan meisjes. Jongens scoren vooral goed op de onderdelen rekenen en studievaardigheden; meisjes scoorden beter op het gebied van taal.