Als Griekenland failliet gaat en uit de eurozone stapt, kan de rekening voor banken en overheden oplopen tot 1000 miljard euro. Dat heeft de bankenclub IIF (Institute of International Finance) uitgerekend in een uitgelekt vertrouwelijk rapport.

Het IIF onderhandelt momenteel met de overheid in Athene over een gedeeltelijke kwijtschelding door banken van Griekse schulden.

De banken becijferen dat in geval van een faillissement de Europese Centrale Bank 177 miljard euro kwijt is. Dat is veel meer dan de ongeveer 50 miljard euro waar tot nu toe vanuit gegaan werd. Het aandeel van De Nederlandsche Bank in die 177 miljard is circa 10 miljard euro.

Lastig

Bovendien moeten andere landen gesteund worden die bij het omvallen van Griekenland direct of indirect in de problemen komen. Het IIF heeft becijferd dat Ierland en Portugal 380 miljard euro nodig hebben voor een periode van 5 jaar en Italië en Spanje 350 miljard.

Wat de gevolgen en de preciese kosten zijn, is overigens lastig uit te rekenen. Niet duidelijk is bijvoorbeeld hoe consumenten zullen reageren. Volgens het IIF zullen banken op zoek moeten naar 160 miljard euro extra kapitaal, verzwakt de economie en lopen de rentelasten op staatsschulden op.

Eind deze week moet duidelijk zijn hoeveel banken bereid zijn van de Griekse schuld af te schrijven. Het meebetalen van de banken is een belangrijk onderdeel van het tweede steunpakket voor Griekenland. Als dit mislukt, krijgt Griekenland geen geld en dreigt een faillissement.

STER reclame