In de Amsterdam Arena zijn tienduizenden leerkrachten bijeengekomen om te protesteren tegen bezuinigingen op het passend onderwijs.

Rond het middaguur gingen de eerste leraren en onderwijsmedewerkers het stadion in. Volgens de onderwijsbonden waren er uiteindelijk zo'n 50.000 actievoerders.

De actievoerders, uit het basis-, het voortgezet en het speciaal onderwijs, protesteerden tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Minister Van Bijsterveldt wil 300 miljoen euro besparen op het totale budget van 3,7 miljard euro daarvoor.

In totaal werd op ruim 3300 basisscholen en middelbare scholen actiegevoerd.

Welkom

De minister van Onderwijs was zelf niet aanwezig in de Arena. De Algemene Onderwijsbond AOb had laten weten dat minister Van Bijsterveldt welkom was in het publiek, maar dat ze niet mocht spreken.

Volgens een woordvoerder van het ministerie had de minister graag willen spreken, al was het maar een minuut. "Aangezien de AOb dat niet wilde hebben, bereidt minister Van Bijsterveldt zich liever voor op het debat", aldus de woordvoerder.

Extra begeleiding

Het passend onderwijs is bedoeld voor kinderen met bijvoorbeeld een handicap of gedragsproblemen. Door de kinderen extra begeleiding te geven, kunnen ze naar een reguliere school.

De Algemene Onderwijsbond vreest dat duizenden leraren door de bezuiniging hun baan verliezen en dat de kwaliteit van het onderwijs aan kwetsbare leerlingen ernstig verslechtert.

STER reclame