Bezuinigen economisch dilemma

Aangepast

Bezuinigingen van miljarden euro's moeten voorkomen dat de Nederlandse overheidsfinanciën niet voldoen aan de Europese normen.

De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV beginnen vandaag aan de onderhandelingen over maatregelen om het begrotingstekort in de hand te houden. Als er niets wordt gedaan, komt het tekort volgend jaar uit op 4,5 procent van het bruto binnenlands product, terwijl Brussel 3 procent het maximum vindt.

De onderhandelingen spelen zich af tegen de achtergrond van een recessie. De Nederlandse economie krimpt sinds de tweede helft van vorig jaar. Terwijl bij de vorige recessie van 2008 en 2009 de overheid zijn portemonnee trok om de economie weer aan de praat te krijgen, moet Den Haag nu op de rem trappen.

Ontsporen

De dip waarin de economie zit, wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat consumenten weinig uitgeven. De maatregelen die de coalitie moet nemen, zullen de bereidheid om uitgaven te doen mogelijk verder beperken. Als gevolg daarvan worden bedrijven terughoudend om te investeren en personeel aan te nemen of moeten banen schrappen. Consumenten krijgen de komende tijd dan ook waarschijnlijk nog heel wat slecht nieuws over zich heen.

Politici, economen en sociale partners beseffen dat er toch wat moet gebeuren, want zonder ingrijpen ontspoort het huishoudboekje van de staat. Maar de vrees is ook dat de maatregelen het economisch herstel zullen vertragen.

Onmiddellijk effect

De Nederlandsche Bank waarschuwde eind vorige week dat een "sanering van de Nederlandse overheidsfinanciën" ondanks de moeilijke omstandigheden niet kan worden uitgesteld.

"De verleiding om niet in te grijpen moet worden weerstaan'', zei de centrale bank. DNB ziet op termijn het gevaar dat de kredietwaardigheid van Nederland omlaag gaat, waardoor er meer rente moet worden betaald op staatsleningen.

Goede raad is duur en veel economen hebben gevraagd en ongevraagd de afgelopen tijd hun mening gegeven. Grootste gemene deler in die opvattingen is dat de coalitie een middenweg moet vinden tussen directe bezuinigingen die onmiddellijk effect hebben en hervormingen van onder meer de woning- en arbeidsmarkt. Die laatste maatregelen leveren pas later besparingen op, maar maken de Nederlandse economie tegelijk sterker.