Het begrotingstekort loopt volgend jaar bij ongewijzigd beleid op tot 4,5 procent of 28 miljard euro. Het CPB heeft dat bekendgemaakt.

In 2014 wordt het tekort 4,1 procent en in 2015 3,3 procent, verwacht het CPB. Dat laatste is nog altijd boven de Europese richtlijnen.

Het CPB verwacht volgend jaar een voorzichtig herstel van de economische groei. Die wordt geraamd op 1,25 procent. Dit jaar is de economische groei -0,75 procent. Dat is slechter dan het CPB in december nog raamde. Het Planbureau schrijft de verslechtering toe aan het gedaalde consumentenvertrouwen, de verslechterde vermogenspositie en de dalende huizenprijzen.

Werkloosheid

Ook de werkloosheid loopt volgend jaar op, naar 545.000 mensen. Dat is een toename van 6 procent. In 2014 en 2015 wordt het aantal werklozen geraamd op respectievelijk 535.000 en 495.000.

De staatsschuld stijgt in de ramingen van het CPB van 65 procent dit jaar tot 76 procent in 2015.

De gepubliceerde gegevens zijn conceptcijfers. De definitieve ramingen kunnen hiervan nog iets afwijken. Die worden op 20 maart gepresenteerd.

STER reclame