Overeenstemming Servië en Kosovo

Aangepast op

Door David Jan Godfroid in Belgrado

Servië en Kosovo hebben overeenstemming bereikt over de naam waaronder Kosovo zich internationaal kan presenteren. Daarmee lijkt de weg open voor het EU-kandidaatlidmaatschap van Servië.

Al maanden voeren Belgrado en Pristina een, geregeld door ruzie onderbroken, 'dialoog' onder leiding van de Europese Unie. Een van de belangrijkste twistpunten was hoe Kosovo officieel genoemd moet worden tijdens allerlei internationale bijeenkomsten.

Republiek Kosovo

Omdat Belgrado de in 2008 uitgeroepen onafhankelijkheid van Kosovo niet erkent, was het voor de Serviërs onacceptabel dat Kosovo zich onder de naam 'Republiek Kosovo' zou kunnen presenteren. Dat zou feitelijk neerkomen op erkenning. Ook voor Pristina was dit een breekpunt, omdat de door Albanezen gedomineerde regering als onafhankelijk land door het leven wil.

De oplossing is nu gevonden in een voetnoot. Kosovo kan onder eigen naam aan internationale bijeenkomsten deelnemen, zij het onder vermelding van: "(Deze benaming) doet geen afbreuk aan de status (van Kosovo) overeenkomstig resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad en het oordeel van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring".

Internationale druk

Resolutie 1244 maakte formeel een einde aan de Kosovo-oorlog in 1999. In een aanhangsel van de resolutie wordt Kosovo omschreven als onderdeel van het toen nog bestaande Joegoslavië, waarvan Servië de rechtsopvolger is. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag bepaalde in 2010 evenwel dat de onafhankelijkheidsverklaring niet in strijd was met het internationale recht.

Vooral Servië heeft onder zware internationale druk gestaan om tot een akkoord te komen. Als dat niet gebeurd zou zijn, dan zou het kandidaatlidmaatschap van de EU vrijwel zeker aan het land voorbij zijn gegaan. De kans is nu vrij groot dat Servië die status tijdens de EU-top volgende maand wél krijgt toegekend.