Bleker: betere omgang met dieren

tijd van publicatie Aangepast

Staatssecretaris Bleker wil meer doen tegen het mishandelen en verwaarlozen van dieren. Hij wil in de wet opnemen dat bijvoorbeeld het schoppen of dumpen van dieren onder mishandeling en verwaarlozing valt en hij verwacht dat die handelingen daardoor eenvoudiger zijn te vervolgen.

Bleker benadrukt dat mensen in hun omgang met dieren een zorgvuldige afweging moeten maken. Daarbij moet de waarde van het dier worden afgewogen tegen belangen als volksgezondheid, economie en milieu, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Misstanden

De staatssecretaris wil dat de regels voor huisvesting en verzorging van dieren beter worden nageleefd en hij vindt dat de positie van dierenartsen moet worden versterkt. Verder wil hij misstanden in de hondenfokkerij samen met de sector te lijf gaan.

STER Reclame