De Franse overheid heeft de aanspreektitel 'mademoiselle' voor niet-getrouwde vrouwen laten schrappen uit alle officiële brieven en formulieren. Dat betekent een overwinning voor Franse feministen, die al lange tijd campagne voeren tegen het woord.

Franse vrouwen moesten tot nu toe altijd aankruisen of ze 'madame' (getrouwd) of 'mademoiselle' (niet-getrouwd) waren. Daarmee werden ze gedwongen informatie over hun privéleven te geven, terwijl mannen niets gevraagd werd. Die konden alleen 'monsieur' aankruisen, ongeacht hun huwelijkse staat.

Lang geleden bestond er voor jonge, ongetrouwde edelmannen ook een aparte aanspreektitel, 'damoiseau'. Dat woord wordt al jaren niet meer gebruikt.

'Mejuffrouw'

In Frankrijk is lang vastgehouden aan de aanspreektitel 'mademoiselle'. Nog niet zo lang geleden begroette de presentator van het Franse tv-journaal de kijkers nog met 'mademoiselle', 'madame' en 'monsieur'.

In Nederland werden ongehuwde vrouwen vroeger aangesproken met 'mejuffrouw'. Die term is onder druk van het feminisme in de jaren 70 uit ons taalgebruik verdwenen.

STER reclame