PvdA-Kamerlid Timmermans is het volstrekt oneens met zijn politiek leider Cohen en partijvoorzitter Spekman. Dat blijkt uit een e-mail (pdf) die in het bezit is van de NOS.

Een interview van Cohen en Spekman in Trouw zorgt voor discussie binnen de PvdA-fractie.

Volgens Cohen en Spekman zijn er grote overeenkomsten tussen de PvdA en de SP. "Alles overziende staan zij wat uitgangspunten betreft waar wij staan", zegt Cohen in de krant.

Timmermans ziet dat anders, zo blijkt uit de mail. Hij vindt de uitspraken "tactisch en strategisch" onverstandig en "voelt zich daarin niet thuis".

Afscheid

Timmermans wijst op de lange traditie die de PvdA heeft in het opbouwen van solidariteit in de middengroepen. "Dat is een wezenlijk en duurzaam verschil met de benadering van de SP", stelt het Kamerlid.

"Jullie interview geeft sterk de indruk dat jullie afscheid willen nemen van de traditionele sociaaldemocratische benadering en dat vind ik buitengewoon onverstandig en hoogst onwenselijk."

Dynamiek

Cohen zegt dat de sociaal-democratische veren die zijn voorganger Kok af heeft geschud, weer hard nodig zijn. "Onder leiding van Wim Kok heeft ons land een onvoorstelbare en wereldwijd geroemde economische dynamiek tot stand gebracht, die onder meer heeft geleid tot 1 miljoen extra banen en significant hogere uitgaven voor onderwijs en zorg. Wees verdorie trots op die erfenis!, schrijft Timmermans.

Partijleider Cohen zegt in een reactie dat het zeker niet zijn bedoeling was om de PvdA richting de SP te sturen. Hij wil vanavond in de fractievergadering verder praten over de koers van de partij.

In een reactie laat Timmermans weten dat er geen verschil van mening is tussen hem en Cohen. "Ik ben niet op oorlogspad, maar wil gewoon een discussie aanzwengelen"," aldus Timmermans.

STER reclame