Het aantal jongeren dat zonder diploma van school komt, is in tien jaar bijna gehalveerd. Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs verlieten het afgelopen schooljaar een kleine 39.000 leerlingen de school voortijdig. Tien jaar eerder waren dat er nog 71.000.

Minister Van Bijsterveldt onderstreept het belang van gekwalificeerde arbeidskrachten, vooral in de sectoren zorg en techniek. Volgens haar is door de afnemende schooluitval de jeugdwerkloosheid in Nederland relatief laag.

Middelbaar beroepsonderwijs

Het kabinet wil het aantal voortijdige schoolverlaters de komende jaren verder terugdringen. Het zouden er in 2016 maximaal 25.000 moeten zijn.

Van Bijsterveldt neemt daarvoor extra maatregelen, onder meer voor het eerste jaar in het middelbaar beroepsonderwijs.

De uitval is daar het hoogst. De onderwijstijd in het eerste jaar van het mbo wordt uitgebreid en er wordt meer samengewerkt tussen het vmbo en het mbo.

STER reclame