Het ziet ernaar uit dat de grote ontwikkelde economieën het zwaarste gedeelte van de economische crisis achter de rug hebben. Dat is de voorspelling van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

De in Parijs gevestigde organisatie baseert zich op een eigen index die is samengesteld uit verschillende economische indicatoren.

Het index-cijfer kwam over december 2011 iets hoger uit dan over de maand ervoor. Dat zou kunnen duiden op een omslag.

Stabieler

Het herstel komt vooral uit de Verenigde Staten en Japan. In China neemt de groei af. In de eurozone is de situatie stabieler aan het worden. In bijna de helft van de economieën van de eurozone ziet de OESO positieve ontwikkelingen.

STER reclame