De PVV komt terug van het plan dat rechters moeten worden ontslagen als ze te laag straffen. Vorig jaar kwam partijleider Geert Wilders met dat voorstel. Vandaag nuanceert PVV-Kamerlid Lillian Helder het standpunt. In de Tweede Kamer noemde ze het een "fout standpunt". "De regering ontslaat geen rechters die niet streng genoeg straffen", aldus Helder.

Democratische rechtsstaat

Volgens Helder kan het gewoon juridisch niet. "De PVV zegt altijd niet aan de democratische rechtsstaat te willen tornen, dan moet je dat ook niet op deze manier doen, aldus Helder.

SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen vroeg Helder expliciet of dit nu het PVV standpunt is. "Ja", antwoordde Helder "en als dat 'nee' zal blijken te zijn ziet u mij, vrees ik, na de verkiezingen niet meer terug". aldus Helder.

De PVV wil wel af van de bepaling dat rechters voor het leven worden benoemd. Rechters moeten volgens de PVV worden aangesteld voor bijvoorbeeld tien jaar. Een college uit de rechterlijke macht zou moeten beoordelen of ze worden herbenoemd.

STER reclame