Nibud helpt met pensioenkorting

Aangepast op

Pensioengerechtigden kunnen vanaf vandaag op de site van het Nibud berekenen wat een eventuele korting op hun aanvullend pensioen betekent. Met de pensioenkortingsberekenaar is uit te rekenen hoeveel een gepensioneerde na een korting maandelijks te besteden heeft.

Iemand die de rekentool gebruikt, moet zelf het mogelijke kortingspercentage invullen en dus goed in de gaten houden wat zijn pensioenfonds daarover zegt. Bovendien wordt er van een volledige AOW-uitkering uitgegaan, terwijl dat per persoon kan verschillen.

Ook als mensen bij verschillende fondsen pensioen hebben opgebouwd, kunnen zij met verschillende percentages te maken krijgen.

Behoefte

Hoewel de kortingen nog niet definitief zijn vastgesteld, is er volgens het Nibud nu al behoefte aan zo'n berekenaar. "Ondanks dat het nu nog niet zeker is dat deze korting er komt, wil het Nibud dat de consument inzicht heeft in de gevolgen en daar, indien nodig, tijdig maatregelen voor kan nemen."

Meerdere pensioenfondsen hebben aangekondigd te gaan korten op de pensioenuitkeringen en een aantal fondsen heeft ook al een percentage genoemd. Zo zal het metaalfonds PMT waarschijnlijk 6 tot 7 procent korten.

Voor het ambtenarenfonds ABP zal de korting rond de 0,5 procent uitkomen. Later vandaag maakt ABP het definitieve besluit daarover bekend.