Antisemitisme is wijdverbreid in Duitsland, staat in een onderzoek van experts dat is opgesteld in opdracht van de Duitse regering.

De regering stelde de onderzoeksgroep in 2009 in. Dit is het eerste rapport dat de groep heeft opgesteld.

Internet speelt een cruciale rol bij de verspreiding van het antisemitisme. Ontkenners van de Holocaust, moslim- en rechts-extremisten gebruiken internet voor hun propaganda.

Gewenning

Antisemitisme komt ook steeds meer in de Duitse samenleving voor. Het rapport stelt een gewenning vast aan anti-Joodse tirades en praktijken. Die stoelen op vooroordelen, clichés en onwetendheid, zeggen de onderzoekers.

De deskundigen vinden overigens dat het antisemitisme in Polen, Hongarije en Portugal ernstiger is dan in Duitsland.

STER reclame