Twijfel aan veiligheidsnorm dijken

time icon Aangepast

De waterschappen betwijfelen of de veiligheidsnormen van de dijken nog wel actueel genoeg zijn. Die normen dateren uit de jaren zestig en zijn sindsdien niet meer aangepast.

Uit onderzoek van kennisinstituut Deltares blijkt dat er nu zeker drie gebieden onvoldoende beschermd zijn tegen overstromingen: de grote rivieren, de stad Almere en de regio Dordrecht. De bescherming bij zee is veel beter.

"Bij Almere en Dordrecht zijn huizen en bedrijven bijgebouwd. Dat betekent dat de dijken hoger en breder moeten worden. Sterker dus", zegt Jan Geluk van de Unie van Waterschappen.

Nieuwe ontwikkelingen

Joop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, vindt dat er altijd moet worden gekeken naar de gehanteerde veiligheidsnormen voor dijken.

"Ik ben er trots op dat Nederland de bestbeveiligde delta ter wereld is, maar je moet nooit je ogen sluiten voor nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de stijging van de zeespiegel", zei hij.

Evacueren

Atsma snapt de waarschuwing van de waterschappen. "Als de waterschappen een signaal afgeven dat er iets serieus aan de hand is, kun je niet anders dan daar serieus naar kijken."

"Maar", zegt Atsma, "dat betekent niet dat overal de dijken moeten worden verhoogd. Je kunt bijvoorbeeld ook kijken of we in een bepaald gebied in staat zijn om bij een calamiteit mensen te evacueren."

Gezien de recente problemen met de dijken in Groningen en de verwachte stijging van de zeespiegel willen de waterschappen de veiligheidsnormen ter discussie stellen.

STER Reclame