In rapport Kiezen en Verbinden worden "acht uitdagingen" geformuleerd. In het rapport staan vooral algemene uitgangspunten en weinig concrete standpunten. Hier een overzicht van de acht uitgangspunten:

1) Identiteit en verbinding

Het CDA vindt dat Nederland op het gebied van de opname van nieuwkomers is doorgeslagen "naar het andere uiterste". Nieuwkomers moeten de Nederlandse taal leren. Maar ze moeten wel een eerlijke kans krijgen.

2) Via Europa in de wereld

Het CDA ziet een onmiskenbare verbondenheid tussen Nederland en Europa. In de toekomst moet de Unie open blijven staat voor de toetreding van nieuwe landen.

3) Duurzame dynamiek

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de nieuwe CDA-koers. De partij wil zich "in de meest brede betekenis" inzetten voor duurzaamheid. Vervuilende producten en diensten moeten extra duur worden.

4) Kennis maakt het verschil

Het CDA vreest een kenniskloof tussen laag- en hoogopgeleiden. Het CDA wil deze kloof overbruggen en wil mensen met een laag inkomen stimuleren om een opleiding te volgen.

5) Houdbare gezondheid

Door de toename van het aantal ouderen moet er nagedacht worden hoe ouderen en chronisch zieken zich zelf beter kunnen redden. "Wat kunnen mensen zelf doen en zelf betalen. Hoe kunnen we hen daarin ondersteunen?", staat in het rapport.

6) Maatwerk in solidariteit

Het CDA blijft pal staan voor de kwetsbaren in de samenleving, staat in het rapport. "Zij die niet de veerkracht bezitten en niet zijn toegerust om hun plek op de arbeidsmarkt te vinden, moeten op de solidariteit van de samenleving kunnen blijven rekenen."

7) Degelijke financiën

Er moet voor de jongere generaties een overschot komen op de overheidsbegroting. Er moet wat gebeuren aan de hypotheekrenteaftrek. "De hypotheekrenteaftrek in de huidige vorm dient het doel van bezitsvorming onvoldoende. Veranderingen zijn mogelijk, maar moeten schokvrij vorm krijgen om te voorkomen dat de woningmarkt instort en mensen met gewone inkomens met verhoogde lasten worden opgezadeld."

8) Slagvaardige overheid

Het CDA gelooft niet meer alleen in marktwerking en vindt dat de overheid "reguleert en controleert voor een veilige en duurzame samenleving". "In de afgelopen jaren zijn veel hervormingen in de verzorgingsstaat gericht op marktwerking, maar inmiddels is duidelijk dat dit niet altijd en overal een succesformule is."

STER reclame