De Belgische politie en justitie hebben opnieuw een inval gedaan in een bisdom, ditmaal in Doornik in Wallonië. Het OM is op zoek naar bewijzen tegen priesters die kindermisbruik hebben toegedekt. De acties vinden plaats in het kader van Operatie Kelk.

Eerder werden er al invallen gedaan in vijf bisdommen en een kloosterorde in Vlaanderen. Daarbij werden tientallen dossiers in beslag genomen.

Om wat voor dossiers het precies gaat, is niet duidelijk. Wel is bekend dat het om oude en nieuwe dossiers gaat. De bisdommen hebben kopieën mogen houden voor het afhandelen van schadevergoedingen aan slachtoffers.

Mislukking

Het begin van Operatie Kelk in 2010 liep uit op een grote mislukking. Een rechter verklaarde de inbeslagname van dossiers uit het aartsbischoppelijk paleis in Mechelen toen nietig.

STER reclame