De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat onderzoek doen naar de zorginstelling Different. De ggz-organisatie is in opspraak gekomen, omdat die een therapie aanbiedt aan christelijke homoseksuelen om hun gevoelens te onderdrukken.

De inspectie zegt niet bekend te zijn met Different, maar dat de signalen aanleiding geven te onderzoeken of de therapie wel deugdelijk is.

Ook de artsenorganisatie KNMG maakt zich zorgen. Zo'n behandeling kan schadelijk zijn en er is ook geen enkel bewijs dat die zou kunnen lukken, zegt KNMG. De organisatie raadt huisartsen af eraan mee te werken.

Reactie

Different zegt zich niet te herkennen in de suggestie dat het zou gaan om therapie die gevoelens moet onderdrukken. De ggz-instelling juicht een onderzoek van de inspectie toe: "Hopelijk kan er zo een correctie komen op de ontstane beeldvorming".

Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat er zo snel mogelijk een eind komt aan het vergoeden van de therapie. Een ruime Kamermeerderheid van VVD, PVV, PvdA, D66 en GroenLinks is tegen de vergoeding.

STER reclame